content top

מחשבונים

בשנים האחרונות נעשה שינוי בתפיסת האדם את עצמו, כגוף שלוקח ומקבל.  המילה דיאטה כבר לא טוענת לאדם שצריך להוריד במשקל או להעלות במשקל.  מחשבוני הדיאטה נותנים לנו את האפשרות לדעת מה וכמה אנו לוקחים על עצמינו.  מחשבון דיאטה טיפוסי מאפשר לנו להכניס את כל הדברים הקטנים והגדולים שנכנסו לגופינו במהלך היום.  כך, אנו יכולים לדעת בדיוק מה משפיע עלינו, ואיך זה משפיע.

אומרים שקיימים הרבה דברים שמשפיעים על הווית חיינו.  מצבי רוח, עייפות, עירנות, בריאות וחולי הם מצבים משתנים, ובהרבה מהפעמים, המצבים הללו תלויים בחומרים שאנו מכניסים לגוף.  מאז שחר האנושות האדם הגביל את עצמו ואת שבטו למאכלים וכמויות ספציפיים.  כיום, הכל קיים בשפע, ולפעמים משהו קטן יכול להכיל יותר מאשר קערה שמלאה במשהו אחר.  למעשה, מחשבון הדיאטה זה חופש בחירה בין יותר לפחות, עייפות לעירנות, בריאות לחולי.  כי מחשבוני דיאטה הם כלי, וכמו כל כלי, גם מחשבון דיאטה יכול לשמש אותנו בדרכים רבות ומגוונות.

                                            שימושיות

מחשבון קלוריותמחשבוני דיאטה נוצרו על מנת לספק את הצורך שלנו בסקרנות.  האדם מכניס את הנתונים הרלוונטים למחשבון הדיאטה שלו ויכול לצפות בערכים התזונתיים של המזון שהוכנס לגוף.  במחשבון דיאטה מסוג שונה, אותו אדם יכול להכניס את נתוני הפעילות היומית שלו ולצפות בשריפת האנרגיה שעשה במהלך היום.  אנשים במצב של בריאות, יכולים לצפות בפעילות ובסוגי המזון שתומכים במצבם הנוכחי.  בצד השני של הסקאלה, אנשים במצב של חולי, יכולים אף הם לצפות בנתונים לבדוק מה כדאי לשנות.

פשטות

אחד הדברים הראשונים שקופצים לראש כאשר חושבים על דיאטה הינו המסע הארוך שזה לוקח.  מחשבה זו נכונה לזמנים קודמים, שכן היום ניתן לדעת הכל בלחיצת כפתור.  כל מה שעלינו לעשות עם מחשבון הדיאטה הוא להכניס את הנתונים המתאימים לשדות הנכונים ולצפות במחשבון מניב תוצאות מספריות מדוייקות.  יש להבין כי התוצר המספרי מהווה את תמונת המצב הנוכחית, כפי שהיא הייתה עד ללחיצת הכפתור.  תמונת המצב הזו יכולה לתת לנו את כל מידע שאנו צריכים בשביל לדעת מה הצעד הבא.

מגוון מחשבוני דיאטה באתר נטדיאט

מחשבון קלוריות

מחשבון שריפת קלוריות

מחשבון BMI