content top

הרזיה ללא דיאטה

הרזיה מחשבתית

דיאטה היא המילה שעולה הראשונה בראשנו כאשר אנו חושבים על הרזיה. קיימות שיטות רבות ומגוונות לדיאטה – דיאטה מהירה, דיאטת חלבונים, דיאטה בעזרת כדורי הרזיה ועוד שפע של שיטות דיאטה רבות. אך ללא ספק, שיטת ההרזיה המפתיעה ביותר היא שיטת ההרזיה הנקראת הרזיה ללא דיאטה. מהי השיטה? האם אפשר באמת לרזות ללא דיאטה? מהם עקרונותיה ? הבה נסקור את העקרונות המנחים את השיטות של הרזיה ללא דיאטה, על מנת שתוכלו להחליט האם הרזיה ללא דיאטה באמת מתאימה לכם.

 

מה החסרונות של דיאטות ?

 

דיאטה היא תהליך קשה מאוד ליישום, כפי שאנו יודעים, וגם כאשר אנו מצליחים ליישמה אנו מועדים פעמים רבות אחר כך. החסרונות הבולטים של דיאטות, לדעת שיטות הרזיה ללא דיאטה הם:

  • הדיאטה קשה מאוד לביצוע, וכרוכה במאבקים פנימיים לא פוסקים
  • דיאטות דורשות  שינוי של הרגלי חיים מושרשים ואימוץ של דרך חיים חדשה, הכרוכה בויתור על הנאות רבות
  • כאשר איננו מצליחים בדיאטה, קובעות שיטות הרזיה ללא דיאטה, אנו כועסים על עצמנו, מלקים את עצמנו ומאבדים אמון בכוחנו לשנות את הרגלי האכילה שלנו. אובדן אמון זה מקרין גם על תפיסתנו העצמית ועל תחומים נוספים בחיינו ומעיב על חיינו.
  • גם כאשר אנו מצליחים בדיאטה ומשילים את הקילוגרמים המבוקשים, ברוב המקרים, קובעות שיטות הרזיה ללא דיאטה, נעלה חזרה את הקילוגרמים שהשלנו, נצבור תסכול, ונתקשה יותר לצלוח את הדיאטה הבאה בה נבחר לנקוט.

 

מהן הנחות היסוד של הרזיה ללא דיאטה?

 

הרזיה ללא דיאטה אינה שיטה אחת אלא מספר שיטות שונות, שהעקרונות שבבסיסם דומים. העקרונות שבבסיס השיטות מתבססים על מספר הנחות יסוד.

הנחה ראשונה של הרזיה ללא דיאטה היא שהתזונה היא דבר שאינו תלוי רק בגוף, אלא מתחיל בעיקר במוח. ואכן, האכילה מונעת, בראש ובראשונה, מן הדחף שלנו לאכול ומתחושת הרעב, שממוקמת במרכז הרעב שבמוח. אם נצליח לשלוט על מרכז הרעב שבמוח, נצליח גם לשלוט בתחושת הרעב ובדחף שלנו לאכול.

הנחה שנייה היא שהרצון לאכול כרוך במידה רבה בגורמים פסיכולוגיים. אכילה מונעת על ידי דחפים שונים ומגוונים. אנו אוכלים במטרה לפצות את עצמנו על סבל, אנו אוכלים במטרה להחליף אהבה, אנו אוכלים על מנת להשביע את הרגשות ולא את הגוף.

הנחה שלישית היא שאנו נולדים עם חושים נכונים לגבי מאפייני הרעב, ומתי אנו זקוקים באמת לאכול. כאשר הילד גדל ומתפתחת אישיותו, משתבשים המנגנונים הללו, מסיבות שונות, ולכן הרזיה ללא דיאטה מבקשת לתקן את המנגנונים הללו ולהחזיר דברים למסלול הנכון. הנחה נוספת היא שהעובדה שאנו מונעים מזון מן הגוף יוצרת דווקא כמיהה אליו וגורמת לנו לרצות לזלול. דווקא הויתור על האיסור, קובעות שיטות הרזיה ללא דיאטה מאפשר לנו להתייחס למזון באופן טבעי.

 

איך ניתן לבצע הרזיה ללא דיאטה?

 

הרזיה ללא דיאטה הן שיטות שמשלבות הן את המרכיבים הגופניים והן מרכיבים בעלי מאפיינים של שיטות אימון. הרזיה ללא דיאטה פועלת על המוח והנפש לא פחות, ואולי אף יותר מאשר על הגוף, כאשר המגמה המוליכה אותה היא לשנות את האופן בו אנו תופסים את עצמנו, את המנגנונים השולטים בתחושת הרעב שלנו, ולגרום לנו לתפוס באופן שונה את היחס לגופנו ואת המזון. רק כאשר נפסיק לתפוס את האוכל, טוענות שיטות הרזיה ללא דיאטה, כפיצוי, כנחמה או כמפלט, נוכל לתקן את אופן התפיסה שלנו אותו ולחזור ולחוות אותו באופן טבעי ומשוחרר.